Cijene industrijskih metala i grafikone

Struje, kao i 21-Apr-2016., cijena od čelika je 50,0 dolara po Toni.

Trenutno, od 22-tra-2016, cijena željeza je 58,7 dolara po Toni.